Oplossingsgerichte Gezinscoaching

Soms loopt het in je gezin even niet zoals je het bedoeld had. Het is goed om je dan te beseffen dat je als gezin beïnvloed wordt door veel factoren. Maar ook dat je zelf meer invloed hebt dan je denkt! Door middel van oplossingsgerichte gesprekken, inzet van methodieken en interventies wordt er gewerkt vanuit de kracht en de veranderwens van jou en je gezin.

Oplossingsgerichte Jobcoaching

Werkgerelateerde individuele coaching.

Soms werkt het en soms werkt het niet. Je kunt je draai niet (meer) vinden en je vraagt je af of dit wel de baan is die je zo ambieerde. Toch vraag je je ook af of wisselen van baan de oplossing gaat zijn. Middels een aantal coachingsgesprekken kijken we zowel contextueel als systemisch naar wie jij bent en wat je nodig hebt om op een fijne manier te kunnen werken. Aan de hand van oplossingsgerichte gesprekken en het gebruik van methodieken krijg jij zicht op waar jouw invloed zit en hoe je je doel kunt bereiken.

 

Deze coaching kan tevens worden aangevraagd vanuit organisaties waar er zorgen zijn ontstaan rondom een medewerker. In overleg met de persoon in kwestie zal worden gekeken wat het doel van de coachingsgesprekken kan zijn en hoe de terugkoppeling hiervan zal worden vormgegeven.

 

Ook kan natuurlijk oplossingsgerichte coaching worden aangevraagd om binnen niet-werkgerelateerde vraagstukken tot een oplossing te komen.

Oplossingsgerichte Intervisiebegeleiding

Wil je jezelf of je team naar een hoger level tillen? Wil je reflecteren op je eigen handelen en/ of met elkaar een goede basis leggen om alles uit je intervisie en elkaar te halen?

Afhankelijk van de vaardigheden wordt bekeken wat je als team nodig hebt om samen tot goedlopende intervisies te komen.  Meerdere intervisievormen worden aangeleerd en eigen gemaakt waarbij duidelijk wordt welke vorm bij welke vraag het best passend is.

Vraagkracht

Als gezinscoach en trainer ben ik tevens werkzaam onder Vraagkracht.

Voor meer informatie over Vraagkracht verwijs ik u graag door naar de site.

 

 

 

 

KOM

Kort

Oplossingsgericht

Met elkaar 

punt.     en nu verder

 

 

Wie ben ik?

Ik ben Ester Smits. Sinds 1998 ben ik werkzaam in de hulpverlening. Verschillende functies kwamen daarin voorbij waaronder groepsbegeleider, beeldend- en speltherapeut, ambulant hulpverlener, crisismedewerker en maatschappelijk werker. Binnen het crisisteam leerde ik het oplossingsgericht werken kennen en was ik verkocht. Ik volgde hierin trainingen, een master en ging naast het begeleiden van gezinnen en pleeggezinnen ook zelf professionals in de zorg en het onderwijs trainen. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de beste oplossing bij jezelf te vinden is. De vraag is enkel: Hoe kom je daar?

En dat is nou zo mooi aan oplossingsgericht werken. Want door het stellen van de juiste vragen en een niet-oordelende houding van de coach kun je je focussen op de gewenste toekomst en vind je dat wat voor jou helpend gaat zijn.

Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit

Wanneer je als opvoeder, leerkracht of als hulpverlener geconfronteerd wordt met geweld en agressie kun je de wanhoop nabij zijn. Verhoudingen liggen verkeerd en een dialoog is nog nauwelijks mogelijk.

 

Hoe te handelen bij de escalaties, maar vooral hoe kom je uit deze negatieve spiraal?

 

Werken vanuit de basisprincipes van geweldloos verzet maakt dat een harde aanpak van kinderen en adolescenten bij gewelddadig maar ook zelfdestructief gedrag zoals schoolweigering of verslaving niet nodig is. Een standvastig verzet zonder dreigen en straffen en een positieve aanwezigheid zonder toegeven worden daarin met elkaar gecombineerd.

 

Ouders leren daarbij hoe zij de relatie met hun kind op een positieve manier met behulp van hun netwerk en het inzetten van interventies kunnen herstellen.

 

Binnen scholen en teams wordt gekeken hoe men door juist met de leerling/ cliënt in relatie te blijven duidelijke grenzen kan aangeven. Hierdoor ontstaat een sfeer van wederzijds vertrouwen zodat een open dialoog weer mogelijk gaat zijn. Door daarnaast de samenwerking tussen leraren/ groepsleiding en ouders naar een ander plan te trekken kan de autoriteit worden hersteld. Met het voeren van een constructieve strijd wordt het gevoel van onmacht verminderd en kunnen relaties en personen weer groeien.

Oplossingsgerichte Teamcoaching

Wanneer je als opvoeder, leerkracht of als hulpverlener geconfronteerd wordt met geweld en agressie kun je de wanhoop nabij zijn. Verhoudingen liggen verkeerd en een dialoog is nog nauwelijks mogelijk.

Hoe te handelen bij de escalaties, maar vooral hoe kom je uit deze negatieve spiraal?

Werken vanuit de basisprincipes van geweldloos verzet maakt dat een harde aanpak van kinderen en adolescenten bij gewelddadig maar ook zelfdestructief gedrag zoals schoolweigering of verslaving niet nodig is. Een standvastig verzet zonder dreigen en straffen en een positieve aanwezigheid zonder toegeven worden daarin met elkaar gecombineerd.

Ouders leren daarbij hoe zij de relatie met hun kind op een positieve manier met behulp van hun netwerk en het inzetten van interventies kunnen herstellen.

Binnen scholen en teams wordt gekeken hoe men door juist met de leerling/ cliënt in relatie te blijven duidelijke grenzen kan aangeven. Hierdoor ontstaat een sfeer van wederzijds vertrouwen zodat een open dialoog weer mogelijk gaat zijn. Door daarnaast de samenwerking tussen leraren/ groepsleiding en ouders naar een ander plan te trekken kan de autoriteit worden hersteld. Met het voeren van een constructieve strijd wordt het gevoel van onmacht verminderd en kunnen relaties en personen weer groeien.

Training Oplossingsgericht Werken

Wanneer iets niet meer lekker loopt, zijn we vaak geneigd te zoeken naar de oorzaak van het probleem om van daaruit te werken aan het verminderen ervan. We proberen daarmee tot een oplossing te komen door ons te richten op dat wat we niet meer willen.

Dit werkt weinig motiverend en kan anders!

Bij oplossingsgericht werken richten we ons niet op de problemen, maar op de gewenste toekomst. We houden ons niet bezig met het overtuigen van de ander. Een mens luistert nu eenmaal het beste naar zichzelf. Vanuit dat oogpunt zien we de ander als ‘expert van zijn eigen leven’. We ondersteunen slechts bij de zoektocht naar de gewenste toekomst en moedingen de ander aan eigen vaardigheden en capaciteiten in te zetten.

De training is een vaardigheidstraining waarbij gewerkt wordt met eigen praktijkvoorbeelden. Onder andere door middel van filmfragmenten, praktische opdrachten en eigen casuïstiek krijg je de oplossingsgerichte vaardigheden en technieken aangereikt welke direct toepasbaar zijn.

Meer informatie over de inhoud van de training kunt u opvragen middels het invullen van het contactformulier.

 

 

KOM

Kort

Oplossingsgericht

Met elkaar 

punt.     en nu verder

 

 

Wie ben ik?

Ik ben Ester Smits, sinds 1998 werkzaam in de hulpverlening. Verschillende functies kwamen daarin voorbij waaronder groepsbegeleider, beeldend- en speltherapeut, ambulant hulpverlener, crisismedewerker en maatschappelijk werker. Binnen het crisisteam leerde ik het oplossingsgericht werken kennen en was ik verkocht. Ik volgde hierin trainingen, een master en ging naast het begeleiden van gezinnen en pleeggezinnen ook zelf professionals in de zorg en het onderwijs trainen. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de beste oplossing bij jezelf te vinden is. De vraag is enkel: Hoe kom je daar?

En dat is nou zo mooi aan oplossingsgericht werken. Want door het stellen van de juiste vragen en een niet-oordelende houding van de coach kun je je focussen op de gewenste toekomst en vind je dat wat voor jou helpend gaat zijn.

Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit

Wanneer je als opvoeder, leerkracht of als hulpverlener geconfronteerd wordt met geweld en agressie kun je de wanhoop nabij zijn. Verhoudingen liggen verkeerd en een dialoog is nog nauwelijks mogelijk.

 

Hoe te handelen bij de escalaties, maar vooral hoe kom je uit deze negatieve spiraal?

 

Werken vanuit de basisprincipes van geweldloos verzet maakt dat een harde aanpak van kinderen en adolescenten bij gewelddadig maar ook zelfdestructief gedrag zoals schoolweigering of verslaving niet nodig is. Een standvastig verzet zonder dreigen en straffen en een positieve aanwezigheid zonder toegeven worden daarin met elkaar gecombineerd.

 

Ouders leren daarbij hoe zij de relatie met hun kind op een positieve manier met behulp van hun netwerk en het inzetten van interventies kunnen herstellen.

 

Binnen scholen en teams wordt gekeken hoe men door juist met de leerling/ cliënt in relatie te blijven duidelijke grenzen kan aangeven. Hierdoor ontstaat een sfeer van wederzijds vertrouwen zodat een open dialoog weer mogelijk gaat zijn. Door daarnaast de samenwerking tussen leraren/ groepsleiding en ouders naar een ander plan te trekken kan de autoriteit worden hersteld. Met het voeren van een constructieve strijd wordt het gevoel van onmacht verminderd en kunnen relaties en personen weer groeien.

Oplossingsgerichte Teamcoaching

Wanneer je als opvoeder, leerkracht of als hulpverlener geconfronteerd wordt met geweld en agressie kun je de wanhoop nabij zijn. Verhoudingen liggen verkeerd en een dialoog is nog nauwelijks mogelijk.

Hoe te handelen bij de escalaties, maar vooral hoe kom je uit deze negatieve spiraal?

Werken vanuit de basisprincipes van geweldloos verzet maakt dat een harde aanpak van kinderen en adolescenten bij gewelddadig maar ook zelfdestructief gedrag zoals schoolweigering of verslaving niet nodig is. Een standvastig verzet zonder dreigen en straffen en een positieve aanwezigheid zonder toegeven worden daarin met elkaar gecombineerd.

Ouders leren daarbij hoe zij de relatie met hun kind op een positieve manier met behulp van hun netwerk en het inzetten van interventies kunnen herstellen.

Binnen scholen en teams wordt gekeken hoe men door juist met de leerling/ cliënt in relatie te blijven duidelijke grenzen kan aangeven. Hierdoor ontstaat een sfeer van wederzijds vertrouwen zodat een open dialoog weer mogelijk gaat zijn. Door daarnaast de samenwerking tussen leraren/ groepsleiding en ouders naar een ander plan te trekken kan de autoriteit worden hersteld. Met het voeren van een constructieve strijd wordt het gevoel van onmacht verminderd en kunnen relaties en personen weer groeien.

Training Oplossingsgericht Werken

Wanneer iets niet meer lekker loopt, zijn we vaak geneigd te zoeken naar de oorzaak van het probleem om van daaruit te werken aan het verminderen ervan. We proberen daarmee tot een oplossing te komen door ons te richten op dat wat we niet meer willen.

Dit werkt weinig motiverend en kan anders!

Bij oplossingsgericht werken richten we ons niet op de problemen, maar op de gewenste toekomst. We houden ons niet bezig met het overtuigen van de ander. Een mens luistert nu eenmaal het beste naar zichzelf. Vanuit dat oogpunt zien we de ander als ‘expert van zijn eigen leven’. We ondersteunen slechts bij de zoektocht naar de gewenste toekomst en moedigen de ander aan eigen vaardigheden en capaciteiten in te zetten.

De training is een vaardigheidstraining waarbij gewerkt wordt met eigen praktijkvoorbeelden. Onder andere door middel van filmfragmenten, praktische opdrachten en eigen casuïstiek krijg je de oplossingsgerichte vaardigheden en technieken aangereikt welke direct toepasbaar zijn.

Meer informatie over de inhoud van de training kunt u opvragen middels het invullen van het contactformulier.